MAY LAM LANH NUOC

khung tranh

Bảo trì hệ điều hoà nhà máy MHI

ALPHA nhận bảo trì hệ thống điều hoà của nhà máy MHI tại khu công nghiệp Thăng Long với công ty KINDEN

Hệ điều hoà bao gồm:

  • Điều hoà cục bộ
  • Điều hoà công nghiệp 150.000 BTU
  • Điều hoà trung tâm
  • Quạt thông gió
  • Phin lọc
  • IMG_2718IMG_2721