MAY LAM LANH NUOC

khung tranh

Chính sách chất lượng

  Công ty Cổ phần kỹ thuật và Thương mại ALPHA là nhà thầu chế tạo, cung cấp và lắp đặt các hệ thống cơ điện dân dụng và công nghiệp. Vì Chất lượng sản phẩm và uy tín với […]

Chứng chỉ ISO0001

Triển khai việc thực hiện, duy trì và không ngừng đổi mới công tác quản lý, đưa việc áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 trong hoạt động kinh […]