MAY LAM LANH NUOC

khung tranh

Chính sách tuyển dụng

Thống nhất và công khai . Tuyển dụng theo nhu cầu và tiêu chuẩn. Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành  cơ điện. Thu hút nguồn nhân lực cấp cao và công nhân lành nghề.

Tuyển nhân viên kinh doanh dự án

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Trực tiếp tiến hành các hoạt động kinh doanh theo thẩm quyền được giao phó. – Đề ra các kế hoạch bán hàng và các hoạt động dịch vụ đảm bảo kế hoạch và doanh […]