MAY LAM LANH NUOC

khung tranh

Chính sách tuyển dụng

Thống nhất và công khai . Tuyển dụng theo nhu cầu và tiêu chuẩn. Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành  cơ điện. Thu hút nguồn nhân lực cấp cao và công nhân lành nghề.