MAY LAM LANH NUOC

khung tranh

Tuyển nhân viên kinh doanh dự án

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Trực tiếp tiến hành các hoạt động kinh doanh theo thẩm quyền được giao phó. – Đề ra các kế hoạch bán hàng và các hoạt động dịch vụ đảm bảo kế hoạch và doanh […]