MAY LAM LANH NUOC

khung tranh

Cung cấp và lắp đặt hệ thống tủ điện cho nhà máy xi măng đồng bành

ALPHA đã cung cấp hệ thống tủ điện hạ thế và máy biến áp hạ thế cho hệ thống băng tải và hệ thống chiếu sáng cho toàn nhà máy.