MAY LAM LANH NUOC

khung tranh

Tua bin thủy điện

Turbine là bộ phận động lực chính của nhà máy có chức năng chuyển đổi năng lượng của dòng nước (thủy năng) thành chuyển động quay (cơ năng), thông qua kết nối trục với máy phát điện để biến năng […]

Thiết bị thay thế thuỷ điện

Công ty CP Kỹ thuật và Thương mại ALPHA là đại diện về thiết bị thuỷ điện cho tập đoàn XINAN – trùng Khánh. Công ty đã thay mặt tập đoàn cung cấp các thiết bị Turbin, máy phát cho […]