MAY LAM LANH NUOC

khung tranh

Dự án lắp đặt hệ thống hệ thống nước lạnh điều hoà trung tâm

Hệ thống điều hoà không khí được dùng là hệ thống Chiller của Trane. Các phòng được lắp các dàn làm lạnh nước loại nhỏ: 9.000; 12.000; 24.000.

DSCN1215 DSCN1216 DSCN1218