Tài liệu chuyên ngành

Tài liệu chuyên ngành

30/05/2023 2:58:32 PM | 174
# Thông tin File
1

Tiết kiệm điện trong điều hoà không khí

2

So sánh điều hoà trung tâm VRF với Chiller

3

So sánh hiệu quả COP trong hệ VRV

4

Hướng dẫn sử dụng điều hoà nhiệt độ

5

Hỏi đáp về hệ thống VRV/VRF

6

Hiệu quả ống nhiệt trọng trường

7

Đánh giá hiệu quả điều hoà gia dụng

8

Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt